Триглав склучи договор за реосигурување со Триглав Ре

Triglav osiguruvanje

Во склученото реосигурување за 2020 година меѓу Триглав АД Скопје и Триглав Ре Љубљана (кои што се капитално повзани како дел од Групацијата Триглав) влагуваат следните договори:

  • Вредноста на Договорот за реосигурување на вишок штети од зелена карта изнесува 185.790 ЕУР;
  • Вредноста на Договорот за реосигурување на катастрофални штети изнесува  51.700 Евра;
  • Вредноста на Договорот за реосигурување на вишок на штети за транспорт изнесува 2.800 ЕУР;
  • Вредноста на Договорот за реосигурување на вишок на штети за каско изнесува  28.350 ЕУР,
  • Вредноста на Договорот за реосигурување на вишок на штети за незгода изнесува  4.080 ЕУР,
  • додека за останатите реосигурувања вредноста ќе се определува по основ на пријавени ризици во текот на годината.” – се вели во соопштението кое што Триглав АД Скопје го објави на страницата на Македонска Берза.

About Stefan Miteski

Стефан Митески е Insurtech претприемач со долгогодишно искуство во осигурувањето. Има работено со палета од осигурителни компании од гиганти кои што котираат на Fortune 500 листата до стартапи. Стефан Митески е посветен на развојот на осигурителната индустрија во Македонија, а тоа го манифестира преку организирањето на Insurack Skopje 2019та и страниците bitsofinsurance и reinsuranceekly

View all posts by Stefan Miteski →