Романија: бројот на неосигурани возила се зболемил

романски возила

Минатата година романската полиција казнила над 12,000 возачи кои што управувале неосигурано возило.

Во споредба во 2018 вројот на казни бил 11,041, додека во 2017 – 8,825. Романскиот закон е идентичен на нашиот т.е. сите возила кои што се дел од сообраќајот на јавни патишта имаат обврски да бидат осигурани од авто-одговорност. Романија претставува еден од водечките пазари за осигурување на Балканот, но тенденцијата која што ја следиме во однос на казнетите возила е поразителна.

About Stefan Miteski

Стефан Митески е Insurtech претприемач со долгогодишно искуство во осигурувањето. Има работено со палета од осигурителни компании од гиганти кои што котираат на Fortune 500 листата до стартапи. Стефан Митески е посветен на развојот на осигурителната индустрија во Македонија, а тоа го манифестира преку организирањето на Insurack Skopje 2019та и страниците bitsofinsurance и reinsuranceekly

View all posts by Stefan Miteski →