Бугарија: раст на вкупната полисирана премија за 15%

Според бројките за пазарот, објавени од страна на бугарската Комисија за финансиски надзор, локалните друштва за осигурување платиле побарувања во вредност од 620,2 милиони евра, 8,4% повеќе во однос на 2018 година, од кои околу 530 милиони евра се поврзани со штети на полиси за неживотно осигурување.

Лев Инс држи 13,1% од пазарот за неживотно осигурување додека Булстрад ВИГ има 11,5%) а ДЗИ -10,6% од пазарниот колач.

Булстрад Лајф ВИГ останува со најголем удел од 30,3% удел на пазарот за животно осигурување. ДЗИ Лајф Иншуранс поседува 22.06%, додека трета по удел е Алианц Булгариа Лајф 18,13%.

About Stefan Miteski

Стефан Митески е Insurtech претприемач со долгогодишно искуство во осигурувањето. Има работено со палета од осигурителни компании од гиганти кои што котираат на Fortune 500 листата до стартапи. Стефан Митески е посветен на развојот на осигурителната индустрија во Македонија, а тоа го манифестира преку организирањето на Insurack Skopje 2019та и страниците bitsofinsurance и reinsuranceekly

View all posts by Stefan Miteski →