Македонија: Раст од 9,64% во животното осигурување

Според извештајот на Националното биро за осигурување вкупната бруто полисирана премија е во пораст од 6,61%% (и изнесува 10,58 милијарди денари) во однос на 2018та година. Неживотното осигурување има раст …

повеќе

Изјава на АСО за влијанието на Корона вирусот врз осигурителниот сектор

Агенцијата за супервизија на осигурување будно ги следи состојбите во осигурителниот сектор и потенцијалните ризици кои може да влијаат на осигурителниот сектор како резултат на ширење на вирусот КОВИД-19. Истовремено, …

повеќе
Triglav osiguruvanje

Триглав склучи договор за реосигурување со Триглав Ре

Во склученото реосигурување за 2020 година меѓу Триглав АД Скопје и Триглав Ре Љубљана (кои што се капитално повзани како дел од Групацијата Триглав) влагуваат следните договори: Вредноста на Договорот за …

повеќе

АСО: Започнуваат нови обуки за застапници и брокери

Агенцијата за супервизија на осигурување ќе организира обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи. Обуката …

повеќе

18,5% пораст на фондовите, осигурителните и финансиските друштва

НБРСМ ги објави статистички показатели за четвртиот квартал од 2019та.  Вкупните средства на останатите финансиски институции изнесувале 123 милиони денари со годишен раст од 18,5%. Во останатите финансиски институции се …

повеќе

Уни банка започна да нуди банко-осигурување од Кроација

“Горди сме на воспоставеното партнерство помеѓу Кроациа и УНИБанка, почнуваме соработка на полето банкоосигурување со која ќе можеме во целост да ги задоволиме барањата на клиентите од секаков тип. Ваквите …

повеќе

Доколку го оштетите возилото на дупка, Општината треба да Ви надомести!

После топењето на снегот се открија дупките кои се дополнително зголемени поради солта која ја фрлаа надлежните служби. Претодно пишувавме за Вашите права во случај да Ви се случи незгода по тротоарите …

повеќе

Како да сме безбедни при ракувањето со плински боци

Секоја плинска боца која е наменета за нашите домаќинства мора да има монтиран регулатор, гумичка, заштитно капаче и сигурносен вентил. За да бидеме сигурни дека боцата е атестирана треба да …

повеќе

Повик за учество во младинскиот квиз – Европски квиз на пари

Македонската банкаска асоцијацијаво соработка со Народна банка и Комисијата за хартии од вредност објави јавен повик до основните и средните училишта. Повикот е за учество во меѓународниот натпревар Европски квиз на …

повеќе

Компаниите можат да го одбијат од данокот животното осигурување на вработените

Со измените на законот за персонален данок (личен доход) и законот за данок на добивка од 01.01.2019 се отвара одлична можност за компаниите кои што сакаат да им дадат дополнителни …

повеќе