Надминати финансиските таргети на Sava Insurance Group за 2019 година

Пред Надзорниот одбор на Осигурителната групација Сава, на редовна седница одржана на 27.02.2020 година, беа презентирани неревидираните финансиски резултати за 2019 година од каде се истакнува следново: Sava Insurance Group оствари …

повеќе

АСО: Започнуваат нови обуки за застапници и брокери

Агенцијата за супервизија на осигурување ќе организира обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи. Обуката …

повеќе

18,5% пораст на фондовите, осигурителните и финансиските друштва

НБРСМ ги објави статистички показатели за четвртиот квартал од 2019та.  Вкупните средства на останатите финансиски институции изнесувале 123 милиони денари со годишен раст од 18,5%. Во останатите финансиски институции се …

повеќе

Уни банка започна да нуди банко-осигурување од Кроација

“Горди сме на воспоставеното партнерство помеѓу Кроациа и УНИБанка, почнуваме соработка на полето банкоосигурување со која ќе можеме во целост да ги задоволиме барањата на клиентите од секаков тип. Ваквите …

повеќе

Какво влијание ќе има корона вирусот на глобалното осигурување

Бројот на патувања континуирано се намалува и многу интернационални авиолинии, особено кон Кина, се веќе привремено затворени. Тоа значи намален обем на патничко осигурување. Трговијата се намалува и осигурителните компании …

повеќе

Доколку го оштетите возилото на дупка, Општината треба да Ви надомести!

После топењето на снегот се открија дупките кои се дополнително зголемени поради солта која ја фрлаа надлежните служби. Претодно пишувавме за Вашите права во случај да Ви се случи незгода по тротоарите …

повеќе

Како да сме безбедни при ракувањето со плински боци

Секоја плинска боца која е наменета за нашите домаќинства мора да има монтиран регулатор, гумичка, заштитно капаче и сигурносен вентил. За да бидеме сигурни дека боцата е атестирана треба да …

повеќе

Повик за учество во младинскиот квиз – Европски квиз на пари

Македонската банкаска асоцијацијаво соработка со Народна банка и Комисијата за хартии од вредност објави јавен повик до основните и средните училишта. Повикот е за учество во меѓународниот натпревар Европски квиз на …

повеќе

Бугарија: Евроинс Бугарија ќе пласира полиси во Холандија

Еуроинс Бугарија има намера ќе започне да нуди полиси за осигурување во Холандија, според извештајот од бугарскиот финансиски регулатор. Бугарската комисија за финансиски надзор го известила холандскиот супервизор за идните …

повеќе