Вести од Македонија

View All

АСО го продолжува рокот за усогласување со законските прописи до 28.02.2020

Агенцијата за Супервизија на Осигурување известува дека рокот за усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 198/2018) е …