Вести од Македонија

View All

Македонија: Раст од 9,64% во животното осигурување

Според извештајот на Националното биро за осигурување вкупната бруто полисирана премија е во пораст од 6,61%% (и изнесува 10,58 милијарди денари) во однос на 2018та година. Неживотното осигурување има раст …